Massor för anläggningsändamål - anmälan

När du anmäler användning av massor eller avfall för anläggningsändamål ska du skickar med nedan bilagor:

  • Situationsplan, karta eller liknande där följande framgår: fastighetsbeteckning, anläggningens placering, markprofil före och efter utfyllnad, vattendrag, vattentäkter, transportvägar och grannfastigheter.
  • Analysprotokoll från provtagning av massor.

 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämnden dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se