Fana eller flagga till förening - ansökan

På nationaldagen den 6 juni varje år delar Kristinehamns kommun ut fanor och flaggor till föreningar som ansöker om fana eller flagga. Högst tre fanor eller flaggor delas ut per år.

Ansökan om fana eller flagga ska vara kommunen tillhanda senast torsdag 30 april 2020. 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-88076

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörighet att underteckna å en förenings vägnar
  • Signering med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

${standardsidfot-kul}

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa