Kulturprojektstöd - ansökan

Här kan du som representant för en förening ansöka om bidrag för ett kulturprojekt. Du ska vara beredd på att kunna bifoga en detaljerad beskrivning av projektet samt en budget.

Vem kan söka?

Kulturprojektstöd kan ges till föreningar, grupper på enskilt initiativ och organisationer som står utanför föreningslivet som vill genomföra ett kulturprojekt i Kristinehamn. 

 

För vad kan man söka?

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande. Stödet ska stimulera till utveckling och förnyelse i kulturlivet. Projektstödet kan ha olika inriktning under respektive år beroende på kulturnämndens mål och vision.

Ansökan

Projektet ska förankras hos kulturförvaltningen och ansökan ska ske senast fyra veckor före projektstart.

Redovisning och utbetalning

Redovisning ska inlämnas senast två månader efter genomfört arrangemang. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Mer information om redovisning förmedlas i samband med det skriftliga beslutet.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Samordnare
kultur@kristinehamn.se
0550-880 81

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörighet att underteckna å en förenings vägnar