Skylt och ljusanordning, lov - ansökan

Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. Det kan även krävas skyltlov/bygglov inom områdesbestämmelser. 

Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende.

 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60, servicetelefon

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se