Barnomsorg/Skola, Samtyckesblankett publicering

Samtycke från vårdnadshavarna till publicering