Marknadsplats vår- eller höstmarknad - ansökan

Kristinehamn har enligt tradition en marknad på våren och en på hösten:

  • Vårmarknad: andra onsdagen i april
  • Höstmarknad: andra onsdagen i oktober

Avgifter

Kristinehamns kommun tar ut en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

  • Marknadsplats (3 x 4 meter) 250 kronor per plats
  • Elström 100 kronor 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund
monica.soderlund@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se