Markanvisning Sirius - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att inkomma med intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde i korsningen Västerlånggatan/Tegelslagaregatan inom kvarteret Sirius i centrala Kristinehamn.

Kristinehamns kommun ser ett behov av nybyggnation av bostäder i kommunen. Som ett led i detta arbete erbjuder kommunen marknaden centralt belägen och detaljplanelagd mark.
Denna intresseanmälan syftar till att hitta intressenter som vill bygga flerbostadshus och eventuellt i kombination med centrumändamål.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa