Uttag från omyndigs spärrade konton - ansökan av förmyndare

Här ansöker du som är förmyndare (förälder) om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från ditt barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta överfyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.