Ersättning till vigselförrättare - begäran

Här kan du som är vigselförrättare begära ersättning för utförd vigsel.