Barnomsorg i Kristinehamn för barn folkbokförd i annan kommun - ansökan

Här kan du som är vårdnadshavare söka barnomsorg i annan kommun för barn som är folkbokförd i Kristinehamns kommun.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.