Ungdomsstipendium 2019

Kristinehamns kommun delar varje år ut fyra ungdomsstipendier. Stipendiemottagarna ska vara åldern 7-18 år, aktiva och skrivna i Kristinehamns kommun. Stipendiet har till syfte att:

  • Årligen stimulera och uppmärksamma ambitiösa barn och unga inom idrottslig eller kulturell verksamhet.
  • Utgöra ekonomiskt stöd till fortsatt träning, förkovran och utveckling inom de verksamheter som stipendiaterna utövar.

Två stipendier delas ut inom kulturell verksamhet och två stipendier delas ut inom idrottslig verksamhet. Varje stipendium är på 5 000 kronor. Stipendierna överlämnas högtidligen i anslutning till kulturnämndens sammanträde i december.

Sista dag för att ansöka eller nominera är 11 november 2019.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-88076

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa