Kulturstipendium 2019

Kristinehamns kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till en person eller förening som utfört värdefulla insatser för kulturen i Kristinehamn. Stipendiet kan också utdelas som stöd till fortbildning inom kulturområdet. Stipendier utdelas till person eller sammanslutning som är verksam i kommunen eller till person som är född här eller som har varit aktiv i kommunen.

Stipendiesumman är 25 000 kr.

Sista dag för att ansöka eller nominera är 11 november 2019.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-88076

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa