Livsmedelsanläggning, registrering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag eller vill överta ett befintligt företag ska du registrera din nya verksamhet hos miljö- och hälsa innan du öppnar. Två veckor efter att du gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet, om inte miljö- och hälsa meddelat något annat innan dess.

 

Tänk på att det kan krävas bygglov eller bygganmälan vid eventuella ombyggnationer eller ändrat användningssätt av lokal. Kontakta kommunens bygglovsinspektörer via växeln: 0550-88 000 om du har frågor.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Start av verksamheten och miljö- och hälsas första inspektion
Din verksamhet får öppnas tidigast tio arbetsdagar efter miljö- och byggnadsnämnden har fått din anmälan om inte miljö- och hälsoskydd meddelar något annat. Inom tre månader kommer miljö- och hälsoskydd ut och kontrollerar om din verksamhet uppfyller lagkraven. Det innebär bland annat att vi kontrollerar dina rutiner/faroanalys. Om det finns brister kan miljö- och hälsoskydd ge dig tid att åtgärda bristerna, förelägga dig, begränsa vad du får göra eller i värsta fall förbjuda din verksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa