Bidrag till sociala föreningar - ansökan

Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Föreningens verksamhet ska vara ett komplement till socialnämndens ansvarsområde.

Föreningen söker årsstödet för olika omkostnader som finns i verksamheten. Det kan handla om lokalkostnader eller andra kostnader som föreningen behöver för att kunna driva verksamheten. Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta socialnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.