Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag kan ges till en förening med medlemmar som deltar i ungdomsledarutbildning. Utbildningen ska vara anordnad av riks- eller distriktsorganisation och vara godkänd av kommunen. Ansökan görs av föreningen och inte av enskilda personer.

Bidraget kan sökas vid kurs- eller utbildningstillfällen. För att vara bidragsberättigad ska en kursdag omfatta minst 5 lektionstimmar. En lektionstimme = 40 minuter. Medlemmar som deltar i utbildningen ska ha fyllt 15 år.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Fritids- och idrottsutvecklare
0550-880 49

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se