Arrangemangsstöd för kulturföreningar - ansökan

Här kan du som representant för en kulturförening ansöka om arrangemangsstöd. Ansökan måste skickas in senast 4 veckor före arrangemangets början.

Vem kan söka?

Arrangemangsstöd kan sökas av föreningar och i särskilda fall, i dialog med kulturförvaltningen, kan arrangemangsstödet beviljas till grupper på enskilt initiativ eller organisationer som står utanför föreningslivet. Arrangemangen ska bidra till att ge kristinehamnsborna ett brett och tillgängligt kulturutbud.

För vad kan man söka?

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till arrangemangets genomförande såsom teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till föreläsare och artister m.m.

Redovisning och utbetalning

Redovisning ska lämnas in senast två månader efter genomfört arrangemang. Utbetalning sker först efter att redovisningen lämnats in. I särskilda fall kan hela eller delar av arrangemangsstödet betalas ut i förskott.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-880 76

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörighet att underteckna å en förenings vägnar