Nybyggnadskarta - beställning

Byggnadsinspektören kan svara på om en nybyggnadskarta behöver tas fram till just din bygglovsansökan. 

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser och andra uppgifter, som till exempel befintliga byggnader, byggrätter, höjder och vatten- och avloppsledningar. 

Om fastigheten ska förändras måste fastighetsombildningen vara klar innan nybyggnadskartan kan göras.

Beställ en nybyggnadskarta

Behöver du ta fram en nybyggnadskarta, eller vill veta mer? Kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför. 

Hur mycket en nybyggnadskarta kostar att ta fram beror bland annat på storlek och innehåll i kartan. Taxan är fastställd av miljö- och byggnadsnämnden.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Madelene Olsson
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se