Verksamhetsbidrag - ansökan

Verksamhetsbidraget syftar till att ge föreningen en grundtrygghet för verksamheter som den bedriver för barn och ungdomar 7-25 år.

Bidraget utgår med ett fast belopp för varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun, enligt trappstegsmodellen. Med aktiva ungdomar 7-25 år menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen det senaste verksamhetsåret.

Vid anmodan skall föreningen kunna uppvisa närvarokorten samt en medlemsförteckning innehållande namn, adress och telefonnummer. De redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov.

Bidrag
10 - 100 medlemmar 55 kr/medlem och år
101 - 200 medlemmar 45 kr/medlem och år
200 - och uppåt 25 kr/medlem och år

Ansökan skall avse föreningens senaste verksamhetsår.

Ansökan lämnas en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti beroende på föreningens verksamhetsår.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Frågor om e-tjänsten

Fritids- och idrottsutvecklare
0550-880 49

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se