Lokalt aktivitetsstöd - ansökan

Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet och utgår för antal aktivitetstillfällen per deltagare i åldern 7-25 år.

Bidraget utgår med ett fast belopp för varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun, enligt trappstegsmodellen. Med aktiva ungdomar 7-25 år menas de som har deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen det senaste verksamhetsåret. Vid anmodan skall föreningen kunna uppvisa närvarokort samt en medlemsförteckning innehållande namn, adress och telefonnummer. De redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov.

Bidrag
7-25 år  4 kronor
Ansökan lämnas en gång per år senast den 25 februari eller 25 augusti beroende på föreningens verksamhetsår.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Fritids- och idrottsutvecklare
0550-880 49

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se