Bidrag till föreningsdrivna anläggningar - ansökan

Föreningar som driver egna eller kommunala anläggningar för ungdomsverksamhet eller anläggningar som främjar allmänheten kan söka driftbidrag.

Bidragets storlek bestäms av tekniska nämnden. Vid bedömningen tas hänsyn till anläggningens storlek, standard, skötsel och nyttjande.

Ansökan görs en gång per år senast 25 februari.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Fritids- och idrottsutvecklare
0550-880 49

Personuppgiftsansvarig

tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se