Uppehåll i sophämtning - ansökan

Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Vi kan också göra uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer. Att ansöka om uppehåll kostar 1 038 kronor. 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämnden dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se
0550-880 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten